Oprichter en erelid Aart de Kreij overleden

27 maart 2014
Afgelopen weekend bereikte ons het droeve bericht dat oprichter en erelid Aart de Kreij 27 maart jongstleden op 83-jarige leeftijd is overleden. Aart was zeer betrokken bij onze vereniging. In 1952 was hij samen met Sam Mieloo medeoprichter van de club, daarna speelde hij jarenlang in het eerste team. Tussen 1953 en 1977 vervulde hij de functie van secretaris in het bestuur. Toen lichamelijk ongemak hem het spelen belette, bleef hij het wel en wee van 'zijn' club nauwlettend volgen. Dat uitte zich ondermeer in het jaarlijks bijwonen van de ledenvergadering, waar hij menige kritische vraag stelde over het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Via het lidmaatschap van de Club van Vijftig steunde hij de club ook in materiële zin. We herdenken in Aart de Kreij een loyale en betrokken oprichter, bestuurder, lid en erelid en wensen zijn familie veel sterkte bij de verwerking van het verlies.

Het bestuur van Tafeltennisvereniging Reflex

Clubblad

Clubblad

Route

Route