Vereniging

Op deze pagina zijn allerlei algemene zaken terug te vinden die betrekking hebben op onze vereneging. Zo heeft het "Bestuur" een eigen pagina waar alle contactgegevens van de bestuursleden zijn terug te vinden. Natuurlijk is hier ook de "Geschiedenis" van de vereniging in een notendop terug te lezen. Voor bezoekende verenigingen is een routebeschrijving beschikbaar gesteld onder het kopje "Route". Onder "Lidmaatschap" zijn inschrijfformulieren terug te vinden en tevens wordt hier beschreven wat je moet doen als je je wilt afmelden bij Reflex. Onder "Contributie" zijn de kosten te vinden die een lidmaatschap van Reflex met zich meebrengen, onderverdeeld in verschillende jeugd- en seniorencategorieën. Onder "Kleding" is een overzicht te vinden van de aanschafkosten van een clubtenue en wat je terugkrijgt als je je tenue weer inlevert na verloop van tijd. Ons "Clubblad" de Netpost heeft ook een eigen plekje op de website. Zowel de meest recente als oudere edities zijn hier terug te vinden. "Sponsors" bevat een overzicht van logo’s en naamvermeldingen van sponsors en adverteerders die onze club rijk is. "Links" is een pagina die enkele handige links bevat. Tenslotte is er nog de "CMS"-pagina voor de Reflexianen die hier inloggegevens voor hebben.

Clubblad

Clubblad

Route

Route