Geschiedenis

Tafeltennisvereniging Reflex is op 8 maart 1952 opgericht door initiatiefnemer Sam Mieloo (1e voorzitter), Aart de Krey (1e secretaris), Jaap Kulk (1e penningmeester), Piet Scheepmaker, Dick Seuter en Jan van Dijk. De eerste twee jaren had Reflex nog geen eigen accommodatie en speelde het in een gehuurd zaaltje gelegen achter café-restaurant de Taveerne. Eind 1954 verhuisde Reflex naar de hoek Vreewijk-Heereweg. Hier vond de club een leegstaande bovenverdieping. Reflex had nu een eigen home! Hierna is Reflex nog vier keer verhuisd. De eerste twee verhuizingen waren in 1959, naar de accommodatie bij Scheepmaker, en in 1962, naar de gymzaal van de Protestantse Christelijke Huishoudschool aan de Hyacintenstraat. In 1979 vond de voorlaatste verhuizing plaats, namelijk naar de zaal waar Reflex het grootste gedeelte van haar bestaan heeft gespeeld: de gymzaal van de St. Jozefschool aan de Heereweg. In de zomer van 2009 verhuisde Reflex nog één maal. Dit was de verhuizing naar onze huidige accommodatie: de gemeentelijke gymzaal aan de Ruishornlaan. Na tien jaar lobbyen door het bestuur heeft Reflex hier eindelijk de beschikking over een eigen clubgebouw!

Het aantal leden begon in 1952 op 25. Het dieptepunt werd behaald in 1955. Het ledenaantal liep toen terug tot 7. Sinds 2004 hebben wij onze dagen moeten uitbreiden om aan de enorme vraag te voldoen. Op dit moment is er nog net geen wachtlijst. Wees er daarom snel bij om teleurstelling te voorkomen!

Clubblad

Clubblad

Route

Route